NYHETER

Keges bisyssla

Alexander Ahlström

0

Nu har vi ytterligare en hållbar bisyssla på Keges. Våren 2023 flyttade 40 000 bin in på vår gård, ett roligt och värdefullt projekt för oss och vår omgivning.

Denna lilla insekt bidrar på ett ovärderligt sätt till livsmedelsproduktionen över hela jorden. En minskning av antalet bin kommer leda till sämre skördar och osäkerhet i livsmedelsförsörjningen.

75 procent av världens livsmedelsgrödor och 35 procent av jordbruksmarker är beroende av pollinatörer för att skydda ekosystemen.

Ungefär en tredjedel av alla världens bin och fjärilar på väg att försvinna helt. Om utvecklingen fortsätter finns risk att vi inte längre kan pollinera viktiga grödor som till exempel nötter, frukt och grönsaker.

 

  • I en kupa finns det 1 drottning, 100 – 1000 drönare och resten arbetsbin med olika uppgifter. Drottningen bestämmer om det skall produceras drönare (hanar) eller arbetsbin (honor).
  • Varje arbetsbi har sin specifika uppgift i bisamhället. Arbetslivet börjar inne i kupan där arbetsbina håller kupan i rätt temperatur, sköter och matar larver, städar och matar drottningen (putsbin och ambin). Därefter blir de husbin, byggbin och vaktbin vid öppningen till kupan (flustret). Slutligen blir de dragbin / flygbin som drar in pollen, nektar, vatten och propolis till kupan.
  • Drottningen kan leva upp till 5 år och arbetsbin har en livslängd på 1 – 6 månader beroende på årstid, ett bi lever kortare tid under högsommaren när bina drar in som mest nektar och arbetar hårdast både i och utanför kupan, då endast 4, max 5 veckor.
  • Bin kommunicerar med varandra genom att utsöndra feromoner. Feromoner styr alltså samarbetet mellan bina i samhället. Olika dofter aktiverar olika typer av handling/aktivitet. Bina kan även kommunicera via dans för att berätta vart nektar- och pollenkällor finns. Bin kan även ge ifrån sig ljudsignaler.
  • Vax är det material som bina bygger sin bostad av och är det materialet där bin förvarar honung och pollen i. Drottningen lägger larverna som skall bli nya drönare och arbetsbin i de celler som bina byggt. Det finns lite forskning men, beräkningar tyder på att bina behöver ca 8kg honung för att tillverka 1 kg vax.
  • Honung tillverkas av nektar inhämtade från naturen. Genom fodersaftkörtlar som producerar enzymer omvandlar bina nektar till honung (rörsocker till frukt- och druvsocker) – Av 3 kg inhämtad nektar producerar bina 1 kg honung.
  • En drönare förbrukar 14 mg honung per halvtimmes flygtur, vilket är tre ggr mer än ett arbetsbi.
  • För att skapa 0,5kg honung behöver bina besöka 3 – 4 miljoner blommor.
  • Albert Einstein lär ha sagt… ”Om alla bin i världen skulle dö ut, är mänskligheten utplånad inom fyra år.”
  • Vår biologiska mångfald likväl som vår föda är till stor del beroende av binas flitiga arbete. Visste du att tre fjärdedelar av all vår mat har vi tack vare binas pollineringsarbete, det är därför viktigt att vi värnar om våra pollenerande insekter.